Uw apotheker(s):

Bart Smals, Marijn Westphal en Lia Dekker

Tel: 0174 41 72 27

info@apotheekdeklipper.nl

Dienstrooster

 

Apotheek de Klipper is geopend op de volgende tijden: 
Maandag t/m vrijdag van 7:45 tot 18:00 uur. 
Zaterdag van 09:00 tot 13:00 uur.

Afhalen van medicijnen wanneer u dat wilt ook buiten onze openingstijden?
Dat kan bij onze 24-uurs medicijnkluisjes!

De medicijnkluisjes worden elke dag gevuld met bestelde medicijnen. Patiënten die zich aangemeld hebben voor deze service ontvangen een SMS dat hun bestelling klaarstaat en de daarbij behorende kluisnummer en pincode. Bij de kluisjeswand moet het kluisnummer ingevoerd worden en vervolgens de pincode

Buiten deze tijden dient u zich te wenden tot één van de dienstapotheken uit de regio:

Apotheek Naaldwijk
Stokdijkkade 35
2671 GX Naaldwijk

Maandag t/m vrijdag van 08.00 - 20.00 uur
Zaterdag van 8.00 - 18.00 uur
Zaterdag van 16.00 - 18.00 uur uitsluitend voor spoedrecepten via het dienstloket
Zon- en feestdagen van 16.00 - 18.00 uur

Telefonisch is deze apotheek tijdens de dienst te bereiken onder het gratis nummer: 0800-2769378.

Met ingang van maandag 7 september 2015, voert de poli-apotheek Reinier de Graaf de avond-, nacht- en weekenddiensten uit voor regio Westland.
De poli-apotheek Reinier de Graaf is gevestigd in de hal van het nieuwe ziekenhuis, naast de huisartsenpost en de spoedeisende hulp en het adres is:

Poli-apotheek Reinier de Graaf
Reinier de Graafweg 5
2625 AD Delft
telefoon: 015 - 2125760
e-mail: info@poli-apotheekreinierdegraaf.nl

of 
Spoedapotheek Leyenburg 
Leyweg 275 (ingang Escamplaan) 
2545 CH Den Haag 
Tel: 070-2101465 

of
Apotheek Poldervaart
Vlietlandplein 2
3118 JH Schiedam
Tel: 010-8938210

De specialisten van het HAGA ziekenhuis Leyenburg zijn bij ons te vinden op de volgende dagen:

  • Reumatoloog dr. H.K. Ronday 1x per 2 weken op woensdagochtend.
  • Reumatologie verpleegkundig consulente mw. L. Simonis 1x per 2 weken afwisselend op maan- en donderdagochtend.
  • Bloedafname ten behoeve van de specialistenspreekuren 9:30 uur tot 10:30 uur op maandagochtend en donderdagochtend. Deze bloedafname wordt gedaan in huisartsenpraktijk Deunisvelt/Dupuis naast apotheek De Klipper.